Форма входу
Пошук
Наша кнопка Study English with us!

Друзі сайту

Школа №2

Історична мозаіка в математиці

 


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

       Готуємось до ЗНО з англійської мови

 

Зараз зявилось багато посібників та підручників, які надають допомогу у підготовці до ЗНО. Але, на жаль, найбільш складна частина тесту, а саме завдання з розгорнутою відповіддю, залишается за межами ціх посібників, або варіанти відповіді, які надаються, не відповідают вимогам як саме ЗНО, так і  міжнародних тестів з англійської мови, які складають абітурієнти, що їдуть вчитись за кордон.

Тому цього року ми вирішили маскимально точно, прискипливо, але разом з тим просто, на прикладах реальних завдань, що їх виконували абітурієнти минулих років, показати, як слід виконувати завдання з разгорнутою відповіддю.

За основу ми взяли зразки завдань з посібника Мясоєдової С.В. „Англійська мова. Типові тестові завдання” ( вид-во „Літера ЛТД”, Київ, 2013р.) з серії ЗНО 2013”

Але перш, ніж перейти до розгляду конкретних прикладів, давайте подивимось, за якими крітеріями оцінюють завдання з розгорнутою відповіддю.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІСТУ ПИСЬМОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ

МОВИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2012 РОКУ

 

а. Змістове наповнення 

Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови – a1, a2, a3, a4)

Кількість балів – 0–8 балів

 2 бали –  кожна умова опрацьована повністю.

1 бал – кожна умова, яка лише згадана.

0 балів –  умова не опрацьована.

 b. Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 0–8 балів

 b1. .Логічність і послідовність викладу.

2 бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.

1 бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.

0 балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.

 b2. Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.

2 бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, thatiswhy тощо, а також слова–зв’язки which, that, who та інші) наявні.

1 бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 балів – з’єднувальні елементи відсутні.

b3. Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий,

офіційний), оголошення, записка тощо).

2 бали – стиль висловлення,  ознаки відповідно до формату тексту  повністю відповідають меті написання.

1 бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту  частково відповідають меті написання, наявні порушення.

0 балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

b4. Поділ тексту на абзаци.

2 бали – робота структурована за змістовими абзацами.

1 бал – робота частково структурована за змістовими абзацами.

0 балів – робота не структурована за змістовими абзацами.

 c. Використання лексики – лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

Кількість балів – 0–4 бали

4 бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал вжито адекватно. 

3 бали – використаний достатній словниковий запас.  Можлива наявність кількох лексичних

помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

2 бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному

сприйняттю окремих висловлювань (речень).

1 бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес

розуміння цілих фрагментів тексту.

0 балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

 d. Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

Кількість балів – 0–4 бали

4 бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не

заважають розумінню написаного, крім помилок на

·  вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

·  вживання артиклів (основні правила), 

·  порушення порядку слів у реченні, 

·  вживання частки to з інфінітивом,

·  вживання незлічуваних іменників (типу advice)

·  вживання умовних речень

Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних  явищ,

робота оцінюється в «3» бали

 3 бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

·  вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

·  вживання артиклів (основні правила), 

·  порушення порядку слів у реченні, 

·  вживання частки to з інфінітивом,

·  вживання незлічуваних іменників (типу advice)

·  вживання умовних речень

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних  явищ

або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали

2 бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

1 бал – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню

написаного або цілих фрагментів тексту.

0 балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

 

УВАГА !

1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому

випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

2. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 балів за критерій с. Використання лексики або d.

Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається

ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

 

 

Отже, тут ми бачимо два суттево важливих моменти: ваша відповідь принесе вам 0балів в двох випадках – якщо ви не розкриїте теми, тобто, ваш твір буде лише набором речень( чи досить змістовним, але НЕ ЗА ТЕМОЮ) та якщо ви зробите забагато помилок.

 

   Загальні рекомендації щодо написання твору

Перш ніж почати писати свій твір, уважно прочитайте завдання, щоб вирішити, якій саме вид твору ви збираетесь писати. Твір слід писати в тому стилі, який відповідае вимогам завдання. Завдання іноді описує вигадану сітуацію, про яку ви будете писати ( наприклад. „Уявіть, що ви – репортер газети...” або „Уявіть, що ви маєте змогу зустрітись з Вашит улюбленим героем...”) – це надасть змогу зрозуміти, від імені кого ви збіраєтесь писати, чому и хто буде читати ваш твір. Звертайте увагу на ключові слова завдання, які допоможуть вам зрозуміти, якого стилю дотримуватись, про що конкретно слід писати и хто це буде читати.

 

                                                              План твору

 

Будь-який твір складається з Вступу, Основної частини та Висновку або Заключення.

Вступ

Вступ є коротким абзацем, в якому ви даете читачеві загальну уяву про тему вашего твору та привертаєте його увагу так, щоб йому було цікаво читати далі. Як це зробити?

а) за допомогою ріторичного питання ( "Dowealwaysunderstandeachother?”)

б) за допомогою якогось цікавого чи шокуючого AlthoughwateristhemostcommonsubstanceonEarth, only 1 per cent of it is drinkable and 30 per cent of people suffer from lack of it)

в) за допомогою беспосереднього звернення до читача („Ifyoubelieveinmiracle, itdoeshappen”) за допомогою цитати (" I owe my life to my parents, but my good life to my teacher”, said Alexander the Great)

Основна частина

в основній частині ми розвиваємо думки, що стосуються теми твору. Ця частина зазвичай складається з 2 чи більше абзаців, залежно від теми твору.

Кожний абзац має стосуватися якоїсь однієї думки. Ми починаємо новий абзац кожного разу, коли переходимо до нової думки. Наприклад, в творі, де ми розглядаємо переваги та недоліки якогось явища, в одному абзаці ми зважуємо переваги цього явища, а в іншому – недоліки.

Висновок або Заключення.

Висновок складається з одного короткого абзацу, до ми сумуємо головну ідею свого твору, роблячи висновки, чи висловлюючи особисту думку з цього питання.

 

Запамятайте основні правила:

ЗАВЖДИ

-уважно читайте завдання: що саме від вас вимагають;

-обміркуйте інформацію, яку вам необхідно включити до твору;

-дотримуйтесь стилю, якого від вас вимагай цей вид твору – нефорьмального( якщо це, наприклад, лист до приятеля) чи ділового(формального), як, наприклад в статті до газети чи есе;

-напишить детальний план кожного абзацу. Якщо маєте час, напишить чернетку, або ключеві речення;

- будьте прискипливі – пишить суто за темою;

- перевірте, чи ви вкючили до твору всю інформацію, що від вас вимогають; використовійте сполучники та сполучні вирази, так щоб ваш трір виглядав логічним та послідовним ( "Thisway”, However”, "Asaresultetc)

- перевірте, чи ваш твір має вступ, головну частину та висновок, та чи ви правільно поділили його на абзаци;

- перевірте граматику та правопис.

 

НІКОЛИ

-          НЕ пишить більше, ніж від вас вимогають;

-          НЕ повторюйтесь – намагайтесь вживати синоними та урізноманітнити вашу мову, АЛЕ

-          НЕ вживайте слів, значення яких ви не знаєте, або не впевнені в ньому;

-          НЕ вживайте розмовної лексики, помятайте: ЦЕ НЕ УСНА ВІДПОВІДЬ;

-          НЕ вживайте цитату або прислівя, якщо вони не стосуються теми твору, тількі тому що ви їх знаєте.

-          НЕ пишить довгих складносурядних або складнопідрядних речень, якщо ви не впевнені в граматиці та пунктуації. Короткі речення завжди виглядають більш чіткими та зрозумілими.

-          HEвикористовуйте скорочень (Id, Weve), емоційно забарвлених слів( Itsdisgusting, Ihate, Awfullybeautiful) та фразових дієслів( Tosetabout, togiveup,etc) в формальному, діловому твор     

 Існують три головні типи твору – розміркування:

-          твір, що висловлює особисту думку з певної теми;

-          твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми;

-          твір, який пропонує вирішення пвної проблеми. 

Ось загальні плани , за якими ви пишете ці твори:

 Твір, що вислювлює особисту думку з певної теми

Такій твір є формальним за стилєм. На відміну твору, що розглядає переваги та недоліки, цей вид твору вимагає вашої особистої думки, що має бути чітко висловлена та підтримана поясненнями, доказами, чи прикладами.

 

 1й абзац – Вступ

в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору, та ЧІТКО ВИСЛОВЛЮЄТЕ СВОЮ ДУМКУ З ЦЬОГО ПРИВОДУ

 

Основна частина

2й абзац

в ньому ви надаєте факти, що підтверджують вашу думку

3й абзац

в ньому ви надаєте ще факти та пояснюєте наслідки

4й абзац

в ньому ви надаєте протилежну думку. Ви можете також пояснити, чому ви вважаєте її неправільною чи недоцільною.

5й абзац – висновок

в ньому ви сумуєте всі факти та узагальнюєте головну ідею твору.  

 Запамятайте!

*Ніколи не починайте твору, не склавши плану.

 *Кожна нова думка має починатись з новогу абзацую Вона має бути підтримана логичним доводом.

e.g. To start with, many forests are being destroyed doe to paper being wasted. Hundreds of thousands of trees are unnecessarily cut down to make paper products.

To list viewpoints: Firstly/ In the first place/ to start with/ Next/ Secondly/Thirdly/ Finally, etc

To add viewpoint: both…and/ What is more, not only… but also…/ In addition/ Furthermore/ Besides, not to mention the fact, that…/ Apart from this, etc

To present the other side of the argument: Contrary to what most people believe/ As opposed to the above ideas/ Some people argue that, etc

To express opinion: I believe/ In my opinion/ In my view/ It seems to me that/ I feel that, etc  

1й абзац – Вступ в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору та пропонуєте розглянути всі переваги та недоліки, НЕ ВИСЛОВЛЮЮЧИ ВЛАСНОЇ ДУМКИ.

Основна частина 2й абзац –в ньому ви перераховуєте всі переваги певної сітуації. Намагайтесь бути як можна обєктивними

3й абзац в ньому ви перераховуєте всі недоліки

4й абзац – Висновок в ньому ви сумуєте всі переваги та недоліки та ВИСЛОВЛЮЮТЕ ОСОБИСТУ ДУМКУ З ДАНОЇ ТЕМИ.

 

Запамятайте!

* Зважьте всі аргументи ЗА та ПРОТИ перш, ніж почати писати. Їх не має бути багато, але на кожний агрумент має бути контрагрумент.

* Завжди підкріпляйте свої аргументи поясненням або доказом.

e.g. One disadvantage of driving a car is that it creates pollution. This is evident from the poor air quality found in cities where there is a lot of traffic.

* НЕ використовуйте скорочень чи ємоційно забарвлених, сильних особистих виразів. ( IhateItsdisgustingIcantstand..)

* кожний абзац має починатись з ТЕЗИ, якій узагальнює тему всього абзацу.

e.g. there are many advantages to owning a car. To begin with, it allows you…. . Besides,  … . However, owning a car has a number of disadvantages as well. Firstly, you need to… .

*Використовуйте відповідні сполучники.

To introduce points: Firstly/ To begin with/ In the first place; One point in favour of/ against is…;  One advantage/ disadvantage of … is…etc

To add more points: Secondly/ What is more/ Furthermore/ A further advantage of .. is… etc

To make contrasting points: However/ On the other hand/ Although/ In spite of, etc

 To conclude: To sum up/ In conclusion/ On balance/ All thing considered, etc

 

 Твір, який пропонує вирішення певної проблеми

Цей твір є зразком формального, ділового мовлення, в якому пропонуєте шляхі вирішення певної проблеми, та наслідкі, чи результати, до яких вони призведуть.

 

1й абзац – Вступ

в ньому ви читко визначаєте проблему і висловлюєте свою особисту думку з її приводу

Основна частина

2й абзац

в ньому ви пропонуєте один з варіантів розвязання проблеми та пояснюєте його наслідки чи результати

3й абзац

в ньому ви пропонуєте другий варіант розвязання проблеми з поясненням наслідків та результатів

( абзаців може бути стількі, скількі варіантів вирішення проблеми ви маєте)

4й абзац – Заключення

в ньому ви сумуєте головну тему твору

 

Запямятайте

* перш, ніж почати писати, обміркуйте проблему, та занотуйте два- три варіанти її вирішення

e.g.         problem                        suggestion                                    result

 

        bullying at school           talk to an adult you                 they will be able to help you                                                                                                                                                                                                                

                                               can trust                                   and you will not suffer alone

        stress before exams        make a revision                        you will be more organised

                                               timetable

        school vandalism           install CCTV cameras             vandals will be caught red-

                                                                                               handed 

        car theft                          park in a safe place or            thieves will not have easy

                                               in a garage                              access to your car

        hazards of shopping      make sure your                        hackers will not be able to see

        online                             computer has security             your card number details

                                              features

  • почніть твір з читкого визначення проблеми та її наслідків.
  • Кожну нову думку щодо вирішення проблеми та результатів починайте з нового абзацу
  • Використовуйте відповідні сполучники.

To make suggestions: A useful suggestions/ Another solution would be to; It could be solved by…; Another way to … is/would be … The situation could be improved if/by …; It would be a good idea if/to …; It would help if we/people/ governments…etc

To present results and consequences: As a result, …;  This would mean that …; In this way …; By doing this you/ people/we would …; If …, the result would be …;  Thus …; The effect/consequence/result of … would be  

Варіантом цього завдання може бути A LETTER GIVING ADVICE, тобто лист в якому ви маєте дати пораду конкретній людині щодо вирішення якоїсь її проблеми. Це вже буде приклад неформального листування, отже ми побачимо певні відмінності в стилі: на початку листа ви маєте висловити співчуття людині та розуміння її/ його проблеми:

I just got your letter and I am really sorry to hear about your problem. But I think I can help you/ but I think I can give you a piece of advice. 

Надаючи поради, слід використовувати наступні вирази та мовні кліше:If I were you, I’d…/ Why don’t you…/The best thing you can do is…/ I strongly advise you to…/ I think you should/ I don’t think you should

В заключенні слід побажати успіху та висловити сподівання, що все буде добре врешті-решт:

I hope this will help you./ Let me know what happens./ Hope this advice is of some help to you./Things will get better soon./ I am sure everything will be OK.

 А зараз давайте розглянемо творче письмове завдання ЗНО 2012: 

You’ve got a letter from your English pen-friend in which he/she wrote you about his/her future plans. He/she wants to become an actor. And your friend is sure that this profession will give him/her the opportunity to become famous and make a lot of money. Write a letter to your pen-friend in which say                                                                              

       *about your thoughts regarding his/her career plans

       *what you are going to do after leaving school

       *how you prepare yourself for your future profession

       *what you think is necessary to be successful in your future job

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information. Start your letter in an appropriate form.

 Отже, нам пропонують написати листа до пріятеля – тобто, це неформальне листування. Звертаємо увагу на ключові пункти завдання. "He/she wrote you about his/ her plans for the future… Start your letter in an appropriate form”

Вступну частину листа до пріятеля доцільно почати з подяки за його лист:

   Thank you for your letter. It was very interesting for me to know about your plans for the future. 

Що від нас вимогають далі? "He/she wants to become an actor. And your friend is sure that this profession will give him/her the opportunity to become famous and make a lot of money. Write a letter to your pen-friend in which say

*about your thoughts regarding his/her career plans”

Відповідно, головну частину ми можемо начати з абзацу, в якому висловимо свою думку з приводу його планів:

   As I understand, you want to become an actor and you are sure that this profession will give you the opportunity to become famous and make a lot of money. I think that to be a successful actor you need to have a gift( talent), a lot of patience and a strong desire to work really hard to achieve your goal. I know that you are a talented and hard-working  person. So, I wish you success and I hope to see you in some great films one day. 

Що далі? Згідно з наступним пунктом завдання, ми маємо написати, що збираємось робити після закінчення школи.

As for me, after school I am going to enter the university to continue my education and to get a necessary qualification.

 

Далі вам пропонують пояснити, як ви готуєтесь до вашої майботньої професії. Ось тут дуже важливо не зробити помилки: НЕ НАМАГАЙТЕСЬ ПИСАТИ ПРО ВАШІ РЕАЛЬНІ ПЛАНИ, ЯКЩО НЕ ЗНАЕТЕ, ЯК ЦЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАТИ АНГЛІЙСЬКОЮ! ПИШИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ДОБРЕ ЗНАЕТЕ

You know, I want to become a doctor, like my father. I know that to be good at this profession, I need to know biology, chemistry and some other sciences really well, that’s why I go to the tutors to improve my knowledge of these subjects. Besides, I am taking lessons of Latin, because this language will be necessary for me at the institute and in my future job.

 

В останньому абзаці основної частини вам пропонують написати, що, на вашу думку, необхідно, щоб досягди успіху в вашій професії:

I think that to be successful in my future job I need to be very hard-working, patient, careful and attentive to the people.

 

Заключенні ми висловлюємо надію, що наші плани здійсняться, та використовуємо відповідні кліше, якими зазвичай закінчують будь-який неформальний лист.

I hope that all our dreams come true one day.

Sorry, I have to go, my mom is waiting for me.

Looking forward to your letter.

Best wishes

 А зараз подивимось на інші варіанти.

 Варіант 1 

Use the plan below to write a for-and-against essay (at least 100 words) about whether schoolchildren should use e-books at school lessons.

                                                              PLAN

Introduction Para 1: State the topic

 Main body Para 2: Point for schoolchildren using e-books at their lessons.

Para 3: Point against schoolchildren using e-books at their lessons.

Conclusion Para 4: Sum up the advantages and disadvantages

 Отже, від нас вимогають написати твір, що зважує за та проти використання елєктронних підручників на уроці. Як саме писати такі твори, ми з вами вже розглянули. А зараз звернемось безпосередньо до теми.

Отже, вступ. Легше за все розпочати його з риторичного питання( Have you ever used or seen an e-book?) або з загально-відомого факту( More and more students nowadays bring e-books to school)  Далі ми пишемо про те, що існують як переваги так і недоліки в користуванні електронними книжками:Some teachers think that it is a great advantage, but others claim that e-books do more harm then good. Like everything in the world, e-books have both its benefits and drawbacks.

Переходимо до головної частини. В другому абзаці м

Copyright MyCorp © 2020
Dasuk Anton
School №2
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz